Sử dụng điện thoại ít hơn vì nó ảnh hưởng tới trí nhớ của bạn